De lopende zaken binnen de vereniging worden afgehandeld door het bestuur, zij vergaderen iedere tweede maandag van de maand.

Mari van de Wetering – Voorzitter
William van Grinsven  РPenningmeester
Jose van Dommelen – Secretaris
Gert Timmers – Bestuurslid
Vacature