In 1964 wordt de fanfare opgericht door Christ Gerrits, Frans van Kessel en Martien van de Wetering. Na aankoop van 5 instrumenten bij kapper / dirigent Jos van de Braak in Boxtel wordt Antoon Teurlings benaderd om dirigent te worden. Hij neemt deze taak onbezoldigd op zich, maar stelt als voorwaarde dat het korps geen blaaskapel wordt maar een fanfare. Piet Vesters is na enige aandrang bereid voorzitter te worden en blijft dat tot 1998. In dat jaar wordt hij benoemd tot erevoorzitter. Hij blijft in die functie zeer actief voor de vereniging tot hij overlijdt in 2004.

De drumband wordt in 1965 opgericht en Theo v.d. Cammen is de eerste instructeur. Naast het begeleiden van de fanfare bij het marcheren over straat, leren de tamboers ook zelfstandig op te treden. De tweedehands instrumenten van de fanfare voldoen niet erg goed en in 1966 wordt een compleet nieuw instrumentarium aangeschaft bij instrumentenfabriek Schenkelaars in Eindhoven. In dat jaar wordt via de muziekschool Gemert een professionele leraar blaasinstrumenten aangetrokken: Frits v.d. Meulen, trompettist van het Brabants Orkest. Na veel oefenen en instructie door Jan Heesakkers uit Mariahout gaat de fanfare in 1970 voor het eerst op concours in Rosmalen.

Een jaar later wordt een blaaskapel opgericht met muzikanten van de fanfare. De leiding komt in handen van Karel Sanders. Deze blaaskapel blijft bestaan tot 1977. In 1971 weet het bestuur Jan Heesakkers te bewegen om dirigent te worden. Hij houdt dit vol tot 1998. Bij zijn afscheid wordt hij benoemd tot eredirigent.

In 1973 strikt Piet Vesters huisarts Leo van Haaster als beschermheer. In datzelfde jaar gaat de fanfare op concours in Heeswijk, met de bus, want door rantsoenering van de benzine mogen op zondag geen auto’s rijden. Het korps promoveert daar naar derde afdeling. Ook de drumband waagt zich aan een concours en wordt daarbij geleid door instructeur Jan van den Eijnden. Een derde prijs is wat minder dan bestuur en leden zich hadden voorgesteld maar het begin is gemaakt. Jan blijft instructeur van de tamboers tot 2002 en promoveert dan tot ere-instructeur. Door de goede resultaten op de concoursen ontvangt de fanfare herhaaldelijk een eervolle uitnodiging om deel te nemen aan de Brabantse kampioenschappen. De felbegeerde wimpel wordt veroverd in 1974 en 1980.

Omdat een muziekkorps nu eenmaal in uniform optreedt worden in 1967 de eerste uniformen aangeschaft. In 1975 wordt een bezoek gebracht aan de fanfare Kunst na Arbeid in Gors op Leeuw in België. Jan Boersma van de kippenslachterij is hierbij de contactpersoon. Op diens kasteel worden de muzikanten onthaald. De maaltijd wordt gebruikt bij particulieren. Uiteraard wordt er veel muziek gemaakt maar er is ook tijd voor een uitstapje en ontspanning.

Omdat er in 1982 grote dorpsfeesten op stapel staan, komt het bestuur op het idee om in 1981 de blaaskapel nieuw leven in te blazen. Leider van deze “Santenkraam”wordt Karel Sanders, later opgevolgd door zijn broer Cor. Bij de opheffing door een tekort aan leden in 2002 is William van Grinsven muzikaal leider.

In 1981 schenkt Van Haaster een kostbaar vaandel aan de vereniging. Om de feestelijkheden van 1982 rond het gouden bestaan van Venhorst extra luister bij te zetten wordt Theo Cranen uitgenodigd een compositie te schrijven. Het wordt Venhorst Serenade een muziekwerk dat door een groot aantal korpsen wordt vertolkt onder aandachtig en kritisch oor van de componist en een ervaren jurylid. In 1989 wordt het 25-jarig bestaan uitbundig gevierd. Naast de kerk verrijst een enorme feesttent die met hulp van eigen leden wordt opgezet. In het kader van de muziekfeesten wordt ook het festival voor Kring Veghel door Echo der Peel georganiseerd. Een van de juryleden is de befaamde componist Piet Stalmeier uit Hoensbroek.

Frans van Kessel blijft in het bestuur tot 1997, waarin hij meestal de functie van penningmeester bekleedt. Dit doet hij zo perfect dat hij benoemd wordt tot erelid. Als Jan Heesakkers na een lange staat van dienst in 1998 terugtreedt als dirigent wordt in Pieter Poels een waardige opvolger gevonden. In 2004 wordt met gepaste trots het veertigjarig bestaan gevierd. Het overlijden van de markante erevoorzitter Piet Vesters in september van dat jaar is een grote slag voor de vereniging.

Als in 2005 De Horst en ook De Slenk afgebroken worden, repeteert de fanfare in de Andustahal, dezelfde plaats die in 1977 ingewijd werd met de feesten rond het koperen bestaan van de vereniging.

Een muzikaal succes is er weer in 2005 als op het kringfestival in Erp de beker wordt gewonnen. In dit jaar verlaat Christ Gerrits als laatste oprichter het bestuur. Als dank voor zijn grote verdiensten voor de vereniging wordt hij benoemd tot erelid.

In 2009 wordt Jan Biemans uit Boekel beschermheer. Van 1998 tot 2009 neemt secretaris Jo van Grinsven de functie van het voorzitterschap waar. Als hij stopt in 2009 met zijn bestuurstaken, wordt hij opgevolgd door Chantal Roodbeen, secretaris en Mari van de Wetering, voorzitter.

In 2012 en in 2014 wordt met groot succes een promsconcert gegeven onder de naam Venhorst Klinkt waarbij de muzikanten ondersteuning krijgen van zangers en zangeressen, een combo en danseressen. De theaterzaal van De Horst blijkt een perfecte plaats voor zo’n evenement. Tijdens de feestelijkheden rondom het gouden bestaan in 2014 wordt Leo van den Broek (lid vanaf het begin) benoemd tot erelid.

Het laatste concert in 2014 is tevens het afscheid van Pieter Poels, die voor zijn grote inzet benoemd wordt tot eredirigent. Hij geeft de dirigeerstok door aan Hans Thijssen uit St. Anthonis.

 

Overzicht ereleden en eredirigenten Fanfare Echo der Peel

  • Pieter Poels; Dirigent fanfare Echo der Peel 1998 – 2014; Eredirigent per 2014
  • Leo van den Broek; Lid vanaf 1964, erelid per 2014; Bas
  • Jo van Grinsven; Lid vanaf 1966; erelid per 2009; Eufonium
  • Karel Sanders †; Lid van 1964 tot 2013; erelid per 2006
  • Christ Gerrits †; Lid van 1964 tot 2013; erelid per 2005; Vaandeldrager
  • Jan van den Eijnde † (2009); Slagwerkinstructeur Echo der Peel 1974 – 2002; Ere instructeur per 2002
  • Piet Vesters †; Voorzitter fanfare 1964 tot 1998; Erevoorzitter per 1998
  • Jan Heesakkers; Dirigent fanfare Echo der Peel 1971 – 1998; Eredirigent per 1998
  • Frans van Kessel†; Lid van 1964 tot 2009; erelid per 1997
  • Antoon Teurlings † (1984); Dirigent fanfare Echo der Peel 1964 – 1971; Eredirigent per 1972