De lopende zaken binnen de vereniging worden afgehandeld door het bestuur, zij vergaderen iedere tweede maandag van de maand.

  • Mari van de Wetering – Voorzitter
  • William van Grinsven  – Penningmeester
  • Jose van Dommelen – Secretaris
  • Gert Timmers – Bestuurslid
  • Vacature